MENU (10)

Home Sweet Home (บ้านแสนโศก) - ToNy_GospeL 「เนื้อเพลง」

จากบ้านแสนสุข ที่ทุกเรื่องราวทับซ้อน เป็น"บ้านแสนโศก"
เพียงซ่อนอดีตชีวิตทั้งหมด
(ซ่อนอดีตชีวิตทั้งหมด)
เพียงฝังความผิดปกปิดทุกสิ่ง


Home Sweet Home (บ้านแสนโศก) 「เนื้อเพลง」 - ToNy_GospeL

จากบ้านแสนสุข ที่ทุกเรื่องราวทับซ้อน เป็น"บ้านแสนโศก"
เพียงซ่อนอดีตชีวิตทั้งหมด
(ซ่อนอดีตชีวิตทั้งหมด)
เพียงฝังความผิดปกปิดทุกสิ่ง
(ฝังความผิดปกปิดทุกสิ่ง)

เป็นสถานที่ รวมวิญญาณกักขัง ให้ต้องทรมาน กล่าวขาน
บอกเล่าตำนาน ให้ใครก็ตาม ที่มาเยือน

สุริยคราส! พราก!! สองเรื่องราว
ให้ได้ประสบ พบพานวิญญาณ
ที่อยู่มาแต่กาลก่อน ทั้งสองเข้ามา
เป็นดั่งตัณหา ริษยา


ที่โชคชะตาไม่ยอมรับ
เมื่อความต้องการมันเกินกว่า
พี่น้องจึงฆ่าสังหาร "ธิดา ราตรี"

แสนเวทนา กักขังจองจำวิญญาณโศกา
สาสมระอา จงรับอาญาเกินมรณา

เพียงซ่อนอดีตชีวิตทั้งหมด "ตอนเป็นมนุษย์"
เพียงฝังความผิดปกปิดทุกสิ่ง "สั่งสมเอาไว้"
ก่อกรรมทำเวร เอาไว้มากมาย
เมื่อต้องตาย
จงกลายเป็นภูตผี! ชั่วนิรันดร์!!

SOLO หมายเหตุ : ท่อนที่มี SOLO กีตาร์จะมีแค่ในเวอร์ชั่นจากเกมเท่านั้นชฎาร่วงหล่น จิตใจมืดหม่น ตัวตนมลาย
แค้นดั่งสุมไฟ จะตายตามติด มิคิดร้างลา

แสนเวทนา กักขังจองจำวิญญาณโศกา
สาสมระอา จงรับอาญาเกินมรณา

เพียงซ่อนอดีตชีวิตทั้งหมด "ตอนเป็นมนุษย์"
เพียงฝังความผิดปกปิดทุกสิ่ง "สั่งสมเอาไว้"
ก่อกรรมทำเวร เอาไว้มากมาย
เมื่อต้องตาย
จงกลายเป็นภูตผี! ชั่วนิรันดร์!!