MENU

We Heal As One 「Lyrics」 - Pilipinas

Sa wari mo’y nag-iisa
Lahat kanya-kanya
Ngunit di man nagsasama
Kaya pang magkaisaTOP 1 Pilipinas


We Heal As One 「Lyrics」 - Pilipinas

Sa wari mo’y nag-iisa
Lahat kanya-kanya
Ngunit di man nagsasama
Kaya pang magkaisa

Isa sa pag-iingat
Isa sa ‘ting dasal
Laging nagpapatunay
Na tayo’y makatao pa

Together we are being called
To make a future world
The test we face is for us to proveThat we can heal as one

We heal as one, with kindness
We heal as one
We serve, we share, we show compassion
We heal as one

Sa wari mo’y nag-iisa
But when we heal, we heal
We heal as one

Isa sa pag-iingat
Isa sa ‘ting dasal
Lahing nagpapatunayNa tayo’y makatao pa

Together we are being called
To make a future world
The test we face is for us to prove
That we can heal as one
Is when we heal as one

We heal as one, with kindness
We heal as one
We serve, we share, we show compassion
We heal as one

Sa wari mo’y nag-iisaBut when we heal, we heal
We heal as one

We heal as one with kindness
We heal as one
We serve, we share, we show compassion
We heal as one

Sa wari mo’y nag-iisa
But when we heal, we heal
Yes, we will heal, we heal
Yes, we can heal, we heal
We heal as one


We heal as one