MENU

I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

It's a cold night in my bed in the heat of the summer
I've been waitin' patiently for a beautiful lover
He's not a cheater, a believer
He's a warm, warm-blooded achieverTOP 1 Việt Nam


I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith 「Lời bài hát」

It's a cold night in my bed in the heat of the summer
I've been waitin' patiently for a beautiful lover
He's not a cheater, a believer
He's a warm, warm-blooded achiever
It's a lonely night in my bed in the heat of the summer
Oh

[Pre-Chorus: Sam Smith]
It's so hard when you're with someone
Your heart breaks and it ain't no fun
But I gotta take that risk tonight

[Chorus: Sam Smith & Demi Lovato]I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready
For someone to love me (For someone to love me)
I'm ready (I'm ready), I'm ready (I'm ready)
I'm ready (I'm ready), I'm ready (I'm ready)
For someone to love me, for someone to love me

[Verse 2: Demi Lovato]
Ooh, yeah
It's a hot night in my head in the chill of the winter
No, I've been lookin' hard for a lover disguised as a sinner
No, not a cheater, a redeemer
He's a cold, cold blooded defeater
It's a hot night in my head in the chill of the winter, no
[Pre-Chorus: Sam Smith & Demi Lovato]
It's so hard when you're with someone
Your heart breaks and it ain't no fun
But I gotta take that risk tonight

[Chorus: Demi Lovato & Sam Smith]
I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready
For someone to love me (For someone to love me)
I'm ready (I'm ready), I'm ready (I'm ready)
I'm ready (I'm ready), I'm ready (I'm ready)
For someone to love me, for someone to love me

[Bridge]
I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm readyOh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

[Pre-Chorus: Sam Smith & Demi Lovato]
It's a cold night in my bed in the heat of the summer
No, I've been lookin' hard for a lover disguised as a sinner

[Chorus: Sam Smith & Demi Lovato, Both]
I'm ready (I'm ready), I'm ready (I'm ready)
I'm ready (I'm ready), I'm ready (I'm ready)
For someone to love me (For someone to love me)
I'm ready (I'm ready), I'm ready (I'm ready)
I'm ready (I'm ready), I'm ready (I'm ready)
For someone to love me, for someone to love meTranslations - Links


I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Deutsche Übersetzung
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - 翻訳 日本語で
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Tradução em Português
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Terjemahan bahasa indonesia
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - แปลภาษาไทย
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Traduction Française
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Traduzione Italiana
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Traducerea Românească
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Русский перевод
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Türkçe Çeviri
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Polskie Tłumaczenie
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - 中文翻译 (中国)
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Български превод
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Dansk Oversættelse
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Käännöksen suomeksi
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Nederlandse Vertaling
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Svensk översättning
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Slovenský preklad
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Magyar fordítás
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - μετάφραση ελληνικά
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith ترجمه ی فارسی
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - 한국어로 번역
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Oversettelse til Norsk
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Dịch sang tiếng Việt
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - हिंदी अनुवाद
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Pagsasalin para sa Filipino
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith الترجمة العربية
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - 中文翻译
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Traducción al Español
I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith - Hrvatski prijevod


I'm Ready - Demi Lovato & Sam Smith 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Đó là một đêm lạnh trên giường của tôi trong cái nóng của mùa hè
Tôi đã Waitin' kiên nhẫn cho một người yêu xinh đẹp
Ông không phải là một đồ lừa đảo, một tín đồ
Anh ấy là một ấm áp, máu nóng achiever
Đó là một đêm cô đơn trên giường của tôi trong cái nóng của mùa hè
Oh

[Pre-Chorus: Sam Smith]
Đó là khó khăn như vậy khi bạn đang ở với một ai đó
phá vỡ trái tim của bạn và nó không phải là không có niềm vui
Nhưng tôi cần phải dám mạo hiểm mà tối nay

[Chorus: Sam Smith & Demi Lovato]


Tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng
Đối với một người nào đó yêu tôi (cho ai đó để yêu tôi)
Tôi sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng), tôi đã sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng)
Tôi sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng), tôi đã sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng)
Đối với một người nào đó yêu tôi, ai đó để yêu tôi

[Verse 2: Demi Lovato]
Ooh, yeah
Đó là một đêm nóng trong đầu tôi trong cái lạnh của mùa đông
Không, tôi đã trông thật khó khăn cho một người yêu ngụy trang như một tội nhân
Không, không phải là một đồ lừa đảo, một Đấng cứu chuộc
Anh ấy là một lạnh, lạnh máu nóng defeater
Đó là một đêm nóng trong đầu tôi trong cái lạnh của mùa đông, không có


[Pre-Chorus: Sam Smith & Demi Lovato]
Đó là khó khăn như vậy khi bạn đang ở với một ai đó
phá vỡ trái tim của bạn và nó không phải là không có niềm vui
Nhưng tôi cần phải dám mạo hiểm mà tối nay

[Chorus: Demi Lovato & Sam Smith]
Tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng
Đối với một người nào đó yêu tôi (cho ai đó để yêu tôi)
Tôi sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng), tôi đã sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng)
Tôi sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng), tôi đã sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng)
Đối với một người nào đó yêu tôi, ai đó để yêu tôi

[Cầu]
Tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng


Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

[Pre-Chorus: Sam Smith & Demi Lovato]
Đó là một đêm lạnh trên giường của tôi trong cái nóng của mùa hè
Không, tôi đã trông thật khó khăn cho một người yêu ngụy trang như một tội nhân

[Chorus: Sam Smith & Demi Lovato, Cả hai]
Tôi sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng), tôi đã sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng)
Tôi sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng), tôi đã sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng)
Đối với một người nào đó yêu tôi (cho ai đó để yêu tôi)
Tôi sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng), tôi đã sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng)
Tôi sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng), tôi đã sẵn sàng (tôi đã sẵn sàng)
Đối với một người nào đó yêu tôi, ai đó để yêu tôi