MENU

BLACKPINK - Pretty Savage 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

[Intro: Jisoo]
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah (Rrr)
BLACKPINK in your area


BLACKPINK - Pretty Savage 「Lời bài hát」

[Intro: Jisoo]
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah (Rrr)
BLACKPINK in your area
Ah-ah, ah-ah
BLACKPINK in your area
Ah-ah, ah-ah

[Verse 1: Lisa & Jennie]
비슷한 것 같지 우린 뼛속까지 다름
아이 창피하다가도 멍석 깔면 바름
Born skinny, bitch 암만 살쪄도 난 마름
계산은 느려도 눈치는 빠름
인기를 논하자면 안 해 입만 아픔
Fuck boys, not my boys 싹둑싹둑 자름
우리 이름 틀린다면 뚜두뚜두 맞음
Drip, drip, ice it out, bust it down, top to the bottom

[Pre-Chorus: Rosé]


(Oh-oh-oh-oh)
검은색 분홍빛이
All up in it, make it lit, like
(Oh-oh-oh-oh)
Yeah, we some bitches you can't manage
또 이 어려운 걸 해내지
우린 예쁘장한 savage
We some 예쁘장한 savage
[Chorus: Jennie]
(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run
(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run

[Post-Chorus: Lisa]
All my diamonds, they yellow or bright white (Bing)
Got 'em blind can't find me, I'm outta sight (Sight)
If you mad stay mad, we not alike (Uh-uh)
S-A-V-A-G-E, keep it pretty, pretty savage


[Verse 2: Jisoo]
비슷한 걸 걸쳤지만 자태부터 다름
짠 하고 나타나면 카펫부터 깔음
BLACK 했다 PINK 했다 내 맘대로 바꿈
네 질투가 문제야 maybe I'm the problem

[Pre-Chorus: Jennie]
(Oh-oh-oh-oh)
검은색 분홍빛이
All up in it, make it lit, like
(Oh-oh-oh-oh)
Yeah, we some bitches you can't manage
또 이 어려운 걸 해내지
우린 예쁘장한 savage
We some 예쁘장한 savagе
[Chorus: Jennie]
(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run
(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You bettеr run, run, run[Post-Chorus: Lisa]
All my diamonds, they yellow or bright white (Bing)
Got 'em blind can't find me, I'm outta sight (Sight)
If you mad stay mad, we not alike (Uh-uh)
S-A-V-A-G-E, keep it pretty, pretty savage

[Bridge: Rosé]
Pretty girl
웃어주지만 마냥 약하진 않아
And I wish you would
비바람이 불수록 더 높이 날아
I got nothin' left to say to you
원하면 보여줄게 attitude
굳이 말 안 해도 다 알잖아
You know

[Outro: Jennie]
Savage 봐도 봐도 예쁘장한
Savage (So pretty, pretty, pretty, pretty)


Savage 봐도 봐도 예쁘장한
Savage (So pretty, pretty, pretty, pretty)


BLACKPINK - Pretty Savage 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


[Giới thiệu: Ji Soo]
Uh-huh, uh-huh
Uh-huh, uh-huh (RRRR)
BLACKPINK trong khu vực của bạn, uh-huh
BLACKPINK trong khu vực của bạn, uh-huh

[Verse 1: Lisa]
Có vẻ như tương tự, chúng tôi rất khác nhau để xương của chúng tôi
Thậm chí nếu bạn đang bối rối, áp dụng nó nếu bạn đặt nó trên
Sinh gầy, chó cái, ngay cả khi tôi tăng cân, tôi khô
Tính là chậm, nhưng đáng chú ý

[Verse 2: Jennie]
Tôi không muốn nói về sự nổi tiếng, chỉ có miệng tôi đau
chàng trai quái không chàng trai của tôi
Nếu tên của chúng tôi là sai, nó có phù hợp
Nhỏ giọt, nhỏ giọt, nước đá nó ra, phá nó xuống, trên xuống dưới các[Pre-Chorus]
Blackpink
Tất cả lên trong nó, làm cho nó thắp sáng, như
Vâng, chúng tôi một số chó cái bạn không thể quản lý
Tôi làm điều khó khăn này một lần nữa
Chúng tôi là khá man rợ
Chúng tôi một số man rợ khá
[Điệp khúc]
(Ah) Bah-dah-bah-bah
Bạn chạy tốt hơn, chạy, chạy
(Ah) Bah-dah-bah-bah
Bạn chạy tốt hơn, chạy, chạy

[Post-Chorus]
Tất cả các viên kim cương của tôi, họ trắng vàng hoặc sáng
Chấn 'em mù không thể tìm thấy mе, tôi là cảnh ra khỏi (Sight)
Nếu bạn điên nghỉ điên chúng ta không giống nhau (Oh)
S-A-V-A-G-E, giữ cho nó đẹp, prеtty man rợ


[Verse 3]
Tôi mặc một cái gì đó tương tự nhưng khác với sự xuất hiện của tôi
Nếu nó xuất hiện mặn, đặt nền thảm đầu tiên
Tôi là người da đen, tôi đã hồng, tôi đã thay đổi con đường của tôi
ghen tuông của bạn là vấn đề có lẽ tôi là vấn đề

[Pre-Chorus]
Blackpink
Tất cả lên trong nó, làm cho nó thắp sáng, như
Vâng, chúng tôi một số chó cái bạn không thể quản lý
Tôi làm điều khó khăn này một lần nữa
Chúng tôi là khá man rợ
Chúng tôi một số man rợ khá
[Điệp khúc]
(Ah) Bah-dah-bah-bah
Bạn chạy tốt hơn, chạy, chạy
(Ah) Bah-dah-bah-bah
Bạn chạy tốt hơn, chạy, chạy

[Post-Chorus]


Tất cả các viên kim cương của tôi, họ trắng vàng hoặc sáng
Chấn 'em mù không thể tìm thấy tôi, tôi nhìn thấy outta (Sight)
Nếu bạn điên nghỉ điên chúng ta không giống nhau (Oh)
S-A-V-A-G-E, giữ cho nó đẹp, hoang dã khá

[Cầu]
Cô gái xinh đẹp
Nụ cười nhưng không yếu đuối
Và tôi muốn bạn sẽ
Mưa và gió thổi, cao hơn nó bay
Tôi có nothin' trái sang nói với bạn
Nếu bạn muốn, tôi sẽ cho bạn thấy thái độ
Thậm chí nếu bạn không nói bất cứ điều gì, bạn biết tất cả mọi thứ (Bạn biết)

[Outro]
Savage Bạn nhìn và cái nhìn khá
Savage (Vì vậy, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, khá)
Savage Bạn nhìn và cái nhìn khá
Savage (Vì vậy, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, khá)