MENU

Wellerman - The Longest Johns 「Szöveg」 - Magyar fordítás

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Huh!)


Wellerman - The Longest Johns 「Szöveg」

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Huh!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 2]
She had not been two weeks from shore
When down on her, a right whale bore
The captain called all hands and swore
He'd take that whale in tow (Hah!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 3]


Before the boat had hit the water
The whale's tail came up and caught her
All hands to the side, harpooned and fought her
When she dived down below (Huh!)
[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 4]
No line was cut, no whale was freed
The Captain's mind was not on greed
But he belonged to the whaleman's creed
She took that ship in tow (Huh!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 5]
For forty days, or even more
The line went slack, then tight once more


All boats were lost, there were only four
But still that whale did go

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go
[Verse 6]
As far as I've heard, the fight's still on
The line's not cut and the whale's not gone
The Wellerman makes his a regular call
To encourage the Captain, crew, and all

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


Wellerman - The Longest Johns 「Szöveg」 - Magyar fordítás


Volt egyszer egy hajó, amely ki a tengerre


És a nevét, hogy a hajó volt a Billy o”Tea
A szél fújt kemény, íjával tompított lefelé
Blow, én verekedő fiú, csapás (Huh!)

[Énekkar]
Hamarosan lehet a Wellerman jön
Ahhoz, hogy nekünk a cukor és a tea és a rum
Egy nap, amikor a tonguin' történik
Elvisszük a szabadságot, és menjen

[Verse 2]
Nem volt két héttel a parttól
Ha le rá, a jobb bálna furat
A kapitány felhívta az összes kéz és megesküdött
Ő veszi, hogy a bálna vontat (Hah!)

[Énekkar]
Hamarosan lehet a Wellerman jön
Ahhoz, hogy nekünk a cukor és a tea és a rum
Egy nap, amikor a tonguin' történik
Elvisszük a szabadságot, és menjen

[3. vers]
Mielőtt a hajó sújtotta a víz
A bálna farka jöttek, és elkapta


Minden kéz az oldalra, harpooned és harcolt vele
Amikor lebukott alábbi (Huh!)
[Énekkar]
Hamarosan lehet a Wellerman jön
Ahhoz, hogy nekünk a cukor és a tea és a rum
Egy nap, amikor a tonguin' történik
Elvisszük a szabadságot, és menjen

[Vers 4]
Nem vonal volt vágva, nem bálna szabadult
A kapitány agya nem volt kapzsiság
De ő tartozott a bálnavadász Creed
Elvette azt a hajót vontat (Huh!)

[Énekkar]
Hamarosan lehet a Wellerman jön
Ahhoz, hogy nekünk a cukor és a tea és a rum
Egy nap, amikor a tonguin' történik
Elvisszük a szabadságot, és menjen

[5. vers]
Negyven nap, vagy még ennél is
A vonal elernyedt, majd erősen még
Minden hajónak veszett, mindössze négy
De még mindig, hogy a bálna nem megy[Énekkar]
Hamarosan lehet a Wellerman jön
Ahhoz, hogy nekünk a cukor és a tea és a rum
Egy nap, amikor a tonguin' történik
Elvisszük a szabadságot, és menjen
[Vers 6]
Amennyire én hallottam, a harc még a
A vonal nem vágja és a bálna nem ment
A Wellerman teszi a rendszeres hívás
Hogy ösztönözze a kapitány, a legénység és az összes

[Énekkar]
Hamarosan lehet a Wellerman jön
Ahhoz, hogy nekünk a cukor és a tea és a rum
Egy nap, amikor a tonguin' történik
Elvisszük a szabadságot, és menjen
Hamarosan lehet a Wellerman jön
Ahhoz, hogy nekünk a cukor és a tea és a rum
Egy nap, amikor a tonguin' történik
Elvisszük a szabadságot, és menjen