MENU

Leave The Door Open - Bruno Mars 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei

Silk Sonic & Anderson .Paak
Said baby, said baby, said baby
What you doin'? (What you doin'?)
Where you at? (Where you at?)


Leave The Door Open - Bruno Mars 「Lời bài hát」

Silk Sonic & Anderson .Paak
Said baby, said baby, said baby
What you doin'? (What you doin'?)
Where you at? (Where you at?)
Oh, you got plans? (You got plans)
Don't say that (Shut your trap)
I'm sippin' wine (Sip, sip) in a robe (Drip, drip)
I look too good (Look too good)
To be alone (Woo, woo)
My house clean (House clean), my pool warm (Pool warm)
Just shaved, smooth like a newborn
We should be dancin', romancin'
In the east wing and the west wing


Of this mansion, what's happenin'?

[Pre-Chorus: Bruno Mars]
I ain't playin' no games
Every word that I say is coming straight from the heart
So if you tryna lay in these arms

[Chorus: Bruno Mars]
I'ma leave the door open
(I'ma leave the door open)
I'ma leave the door open, girl
(I'ma leave the door open, hopin')
That you feel the way I feel
And you want me like I want you tonight, baby


Tell me that you’re coming through
[Verse 2: Anderson .Paak]
You're so sweet (So sweet), so tight (So tight)
I won't bite (Ah-ah), unless you like (Unless you like)
If you smoke (What you smoke?) I got the haze (Purple haze)
And if you're hungry, girl, I got filets (Woo)
Ooh, baby, don't keep me waitin'
There's so much love we could be making (Shamone!)
I'm talking kissing, cuddling
Rose petals in the bathtub
Girl, let's jump in, it's bubblin'

[Pre-Chorus: Bruno Mars]
I ain't playin' no games


Every word that I say is coming straight from the heart
So if you tryna lay in these arms

[Chorus: Bruno Mars]
I'ma leave the door open
(I'ma leave the door open)
I'ma leave the door open, girl
(I'ma leave the door open, hopin')
That you feel the way I feel
And you want me like I want you tonight, baby
Tell me that you’re coming through (Ooh, girl)

[Bridge: Bruno Mars & Anderson .Paak]
La-la-la-la-la-la-la (I need you, baby)


La-la-la-la-la-la-la (I gotta see you, baby)
La-la-la-la-la-la-la (Girl, I'm tryna give you this, ah)
[Chorus: Bruno Mars]
Hey, hey, I'ma leave my door open, baby
(I'ma leave the door open)
I'ma leave, I'ma leave my door open, girl
(I'ma leave the door open, hopin')
And I'm hopin', hopin'
That you feel the way I feel
And you want me like I want you tonight, baby
Tell me that you’re coming through (Woo!)

[Outro: Bruno Mars & Anderson .Paak]
La-la-la-la-la-la-la (Tell me)


Tell me that you're coming through
(Woo-woo-woo-woo, woo-woo-woo, woo-woo-woo)
(Woo-woo-woo-woo, woo-woo-woo, woo-woo)
La-la-la-la-la-la-la (La-la-la-la-la)
Tell me that you're coming through
Girl, I'm here just waiting for you (Oh!)
Come on over, I'll adore you (I gotta know!)
La-la-la-la-la-la-la (I'm waiting, waiting, waiting)
Tell me that you're coming through (For you)
Girl, I'm here just waiting for you
Come on over, I'll adore you
La-la-la-la-la-la-la


Leave The Door Open - Bruno Mars 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei


Em bé đã nói, em bé đã nói, em bé đã nói


Bạn đang làm gì? (Bạn đang làm gì?)
Bạn đang ở đâu? (Bạn đang ở đâu?)
Ồ, bạn có kế hoạch? (Bạn có kế hoạch)
Đừng nói điều đó (Hãy đóng bẫy của bạn lại)
Tôi đang nhấm nháp rượu vang (Uống một ngụm) trong một chiếc áo choàng (Nhỏ giọt, nhỏ giọt)
I look too good (Nhìn quá ổn)
Ở một mình (Woo, woo)
My house clean (Nhà sạch), my pool warm (Hồ bơi ấm)
Vừa cạo râu, mịn màng như trẻ sơ sinh
Chúng ta nên dancin ', romancin'
Ở cánh đông và cánh tây
Trong dinh thự này, chuyện gì đang xảy ra vậy?

[Pre-Chorus: Bruno Mars]


Tôi không chơi trò chơi nào
Mỗi lời tôi nói đều xuất phát từ trái tim
Vì vậy, nếu bạn tryna nằm trong vòng tay này

[Hợp xướng: Bruno Mars]
Tôi để cửa mở
(Tôi để cửa mở)
Tôi để cửa mở, cô gái
(Tôi để cửa mở, hãy nhảy)
Đó là bạn cảm thấy như tôi cảm thấy
Và bạn muốn tôi như tôi muốn bạn đêm nay, em yêu
Nói với tôi rằng bạn đang vượt qua
[Câu 2: Anderson .Paak]
Bạn thật ngọt ngào (Thật ngọt ngào), thật chặt chẽ (Thật chặt chẽ)


Tôi sẽ không cắn (Ah-ah), trừ khi bạn thích (Trừ khi bạn thích)
If you smoking (Bạn hút gì?) I got the haze (Màu tím khói)
Và nếu bạn đói, cô gái, tôi có tệp (Woo)
Ooh, em yêu, đừng giữ tôi lại
Có rất nhiều tình yêu mà chúng ta có thể tạo ra (Shamone!)
Tôi đang nói chuyện hôn nhau, âu yếm
Cánh hoa hồng trong bồn tắm
Cô gái, chúng ta hãy nhảy vào, nó là bubbleblin '

[Pre-Chorus: Bruno Mars]
Tôi không chơi trò chơi nào
Mỗi lời tôi nói đều xuất phát từ trái tim
Vì vậy, nếu bạn tryna nằm trong vòng tay này


[Hợp xướng: Bruno Mars]
Tôi để cửa mở
(Tôi để cửa mở)
Tôi để cửa mở, cô gái
(Tôi để cửa mở, hãy nhảy)
Đó là bạn cảm thấy như tôi cảm thấy
Và bạn muốn tôi như tôi muốn bạn đêm nay, em yêu
Nói với tôi rằng bạn sắp vượt qua (Ôi, cô gái)

[Cầu nối: Bruno Mars & Anderson .Paak]
La-la-la-la-la-la (anh cần em, em yêu)
La-la-la-la-la-la (anh phải gặp em, em yêu)
La-la-la-la-la-la (Cô gái ơi, tôi đang tryna cho bạn cái này, ah)
[Hợp xướng: Bruno Mars]


Này, này, tôi để cửa mở, em yêu
(Tôi để cửa mở)
Tôi đi đây, tôi sẽ để cửa mở, cô gái
(Tôi để cửa mở, hãy nhảy)
Và tôi đang nhảy, nhảy rất nhanh
Rằng bạn cảm thấy như tôi cảm thấy
Và bạn muốn tôi như tôi muốn bạn đêm nay, em yêu
Nói với tôi rằng bạn sắp vượt qua (Tuyệt vời!)

[Outro: Bruno Mars & Anderson .Paak]
La-la-la-la-la-la-la (Nói cho tôi biết)
Nói với tôi rằng bạn đang vượt qua
(Woo-woo-woo-woo, woo-woo-woo, woo-woo-woo-woo)
(Woo-woo-woo-woo, woo-woo-woo, woo-woo)


La-la-la-la-la-la (La-la-la-la-la)
Nói với tôi rằng bạn đang vượt qua
Cô gái ơi, anh ở đây chỉ đợi em (Ôi!)
Đi qua, tôi sẽ ngưỡng mộ bạn (Tôi phải biết!)
La-la-la-la-la-la-la (Tôi đang đợi, đang đợi, đang đợi)
Nói với tôi rằng bạn đang vượt qua (Vì bạn)
Cô gái ơi, anh ở đây chỉ đợi em
Đi qua, tôi sẽ ngưỡng mộ bạn
La-la-la-la-la-la-la