MENU

Bad Habits - Български превод - Ed Sheeran 「Текст」

Every time you come around, you know I can't say no
Every time the sun goes down, I let you take control
I can feel the paradise before my world implodes
And tonight I had something wonderful


Bad Habits 「Текст」 - Ed Sheeran

Every time you come around, you know I can't say no
Every time the sun goes down, I let you take control
I can feel the paradise before my world implodes
And tonight I had something wonderful

[Chorus]
My bad habits lead to late nights, endin' alone
Conversations with a stranger I barely know
Swearin' this will be the last but it probably won't
I got nothin' left to lose, or use, or do
My bad habits lead to wide eyes stare into space
And I know I'll lose control of the things that I say
Yeah, I was lookin' for a way out, now I can't escape


Nothin' happens after two, it's true, it's true
My bad habits lead to you

[Post-Chorus]
Ooh-ooh, ooh-ooh
My bad habits lead to you
Ooh-ooh, ooh-ooh
My bad habits lead to you

[Verse 2]
Every pure intention ends when the good times start
Fallin' over everything to reach the first time's spark
It started under neon lights and then it all got dark
I only know how to go too far[Chorus]
My bad habits lead to late nights, endin' alone
Conversations with a stranger I barely know
Swearin' this will be the last but it probably won't
I got nothin' left to lose, or use, or do
My bad habits lead to wide eyes stare into space
And I know I'll lose control of the things that I say
Yeah, I was lookin' for a way out, now I can't escape
Nothin' happens after two, it's true, it's true
My bad habits lead to you

[Post-Chorus]
Ooh-ooh, ooh-ooh


My bad habits lead to you
Ooh-ooh, ooh-ooh
My bad habits lead to you

[Bridge]
We took the long way 'round
And burned 'til the fun ran out, now

[Chorus]
My bad habits lead to late nights, endin' alone
Conversations with a stranger I barely know
Swearin' this will be the last but it probably won't
I got nothin' left to lose, or use, or do
My bad habits lead to wide eyes stare into space


And I know I'll lose control of the things that I say
Yeah, I was lookin' for a way out, now I can't escape
Nothin' happens after two, it's true, it's true
My bad habits lead to you

[Post-Chorus]
Ooh-ooh, ooh-ooh
My bad habits lead to you
Ooh-ooh, ooh-ooh
My bad habits lead to you


Bad Habits - Български превод - Ed Sheeran 「Текст」


Всеки път, когато дойдеш наоколо, знаеш, че не мога да кажа не
Всеки път, когато слънцето залезе, ви оставям да поемете контрола
Чувствам рая, преди светът ми да избухне


И тази вечер имах нещо прекрасно

[Припев]
Моите лоши навици водят до късни нощи, като свършват сами
Разговори с непознат, когото едва познавам
Кълна се, че това ще е последното, но вероятно няма
Не ми остава нищо да загубя, или използвам, или направя
Лошите ми навици водят до това, че широко окото се взира в космоса
И знам, че ще загубя контрол над нещата, които казвам
Да, търсех изход, сега не мога да избягам
Нищо не се случва след две, вярно е, вярно е
Лошите ми навици водят до теб

[След хор]


О-о-о, о-о-о
Лошите ми навици водят до теб
О-о-о, о-о-о
Лошите ми навици водят до теб

[Стих 2]
Всяко чисто намерение свършва, когато започнат добрите времена
Падайки над всичко, за да стигна до искрата за първи път
Започна под неонови светлини и след това всичко се стъмни
Знам само как да отида твърде далеч

[Припев]
Моите лоши навици водят до късни нощи, като свършват сами
Разговори с непознат, когото едва познавам


Кълна се, че това ще е последното, но вероятно няма
Не ми остава нищо да загубя, или използвам, или направя
Лошите ми навици водят до това, че широко окото се взира в космоса
И знам, че ще загубя контрол над нещата, които казвам
Да, търсех изход, сега не мога да избягам
Нищо не се случва след две, вярно е, вярно е
Лошите ми навици водят до теб

[След хор]
О-о-о, о-о-о
Лошите ми навици водят до теб
О-о-о, о-о-о
Лошите ми навици водят до теб


[Мост]
Изминахме дългия път
И изгоря, докато забавата свърши, сега

[Припев]
Моите лоши навици водят до късни нощи, като свършват сами
Разговори с непознат, когото едва познавам
Кълна се, че това ще е последното, но вероятно няма
Не ми остава нищо да загубя, или използвам, или направя
Моите лоши навици водят до това, че широко окото се взира в космоса
И знам, че ще загубя контрол над нещата, които казвам
Да, търсех изход, сега не мога да избягам
Нищо не се случва след две, вярно е, вярно е
Лошите ми навици водят до теб[След хор]
О-о-о, о-о-о
Лошите ми навици водят до теб
О-о-о, о-о-о
Лошите ми навици водят до теб