MENU (5)

#OFB Kush - Plugged In W/Fumez The Engineer - Български превод by Sanderlei (текстове на песни)

(5ive Music) (LikkleDotz) We glide out differently. They can't do it like we (No way)
I'll do it for bro 'cah he do it for me (Trust me). Honourably
Wave at we, or aim and beat it (Bap, bap) And do it so elegantly
We just turn man THC (Ha). I don't wanna hear nothing 'bout A&E


#OFB Kush - Plugged In W/Fumez The Engineer (текстове на песни)

(5ive Music) (LikkleDotz) We glide out differently. They can't do it like we (No way)
I'll do it for bro 'cah he do it for me (Trust me). Honourably
Wave at we, or aim and beat it (Bap, bap) And do it so elegantly
We just turn man THC (Ha). I don't wanna hear nothing 'bout A&E

[Verse 1]
Back on the wing
Hearin' my guys on the radio, bangin' my door (Brap, brap)
Blattz got nicked with the .44
[?] got nicked with the RAW (Free him up)
Caught R1 on the wing and slumped him
Plug got gassed, so I robbed him (Quickly)
Trizz got 6, they mopped him (Mocking him)


Scam bust case, so I hugged him (Su-su-su-su)
Like Headie (Bow)
Opp diddy bop like Dezzie (Gang)
Money on my mind like Nines, I'm gassin'
Murder on my mind like Melly (Ahaha)
I just kid a four on a baby (Quickly)
4PF, Lil Baby (Four pockets full)
Won't tick Alan, rather tick Katie
Cah she throw me daily (Straight)

[Chorus]
We glide out differently
They can't do it like we
I'll do it for bro 'cah he do it for me


Honourably
Wave at we, or aim and beat it
And do it so elegantly
We just turn man THC
I don't wanna hear nothing 'bout A&E

[Verse 2]
I can't feed badders spaghetti (Nah, nah, nah)
I trust that opp thot but bro never let me (Fucking hell fam)
I beat off that mash 'til it's empty
I'm short tempered so don't tempt me
Helen wants a tick so I tick her (Nitty)
I like the nine but the fours is bigger
Feds labelled AR a killer


In the AG, ain't no one realer (The realest)
In court, I won't sing like Ella Mai (Hell no)
Fill up the mash with rounds like MMA
Can't see opps, I'll be back another day (Pussyholes)
Remember days I was cooking hella yay (Whip, whip)
Done things I can't admit to
All my dead bros, know I miss you (R.I.P)
Trap house, my biggest issue
Whip up the roll, let it dry on tissue

[Chorus]
We glide out differently
They can't do it like we (No way)
I'll do it for bro 'cah he do it for me (Trust me)


Honourably
Wave at we, or aim and beat it (Bap, bap)
And do it so elegantly
We just turn man THC (Ha)
I don't wanna hear nothing 'bout A&E (Fuck that)
We glide out differently
They can't do it like we (No way)
I'll do it for bro 'cah he do it for me (Trust me)
Honourably
Wave at we, or aim and beat it (Bap, bap)
And do it so elegantly
We just turn man THC (Ha)
I don't wanna hear nothing 'bout A&E (Fuck that)


#OFB Kush - Plugged In W/Fumez The Engineer - Български превод by Sanderlei (текстове на песни)(5ive Music) (Ликледц) ние се плъзгаме по различен начин. Те не могат да го направят като ние (без начин)
Ще го направя за брат, той го прави за мен (повярвайте ми). Почетно
Вълни в ние или целта и го бият (БАП, БАП) и го правят толкова елегантно
Ние просто обръщаме човека thc (ха). Не искам да чувам нищо "Bout A & E

[Стих 1]
Обратно на крилото
Слушайте моите момчета по радиото, уплътняването на вратата ми (счупена, счупена)
Блацс се забеляза с .44
[?] Измъкнах се със суровото (освободете го)
Хванат R1 на крилото и го сгънаха
Щепсел станах, така че го ограбих (бързо)
Thizz получи 6, те го избърсаха (подигравайки му се)
Случай на Scam Bust, така го прегърнах (Су-Су-Су-Су)


Като шайба (лък)
Opp diddy bop като dezzie (банда)
Пари в ума ми като деветки, аз съм Гасин
Убийство на ума ми като Мели (Ахаха)
Аз просто дете на четири на бебето (бързо)
4pf, lil бебе (четири джоба пълни)
Няма да отбележи Алън, по-скоро отбележете Кейти
Ках тя ме хвърля ежедневно (направо)

[Хор]
Ние се плъзгаме по различен начин
Те не могат да го направят като ние
Ще го направя за брато, той го прави за мен
Почетно


Вълни в ние или целта и го победим
И го направете толкова елегантно
Ние просто обръщаме man thc
Не искам да чувам нищо "Bout A & E

[Стих 2]
Не мога да храня лоши спагети (nah, nah, nah)
Надявам се, че OPP Thot, но брат никога не ме пуска (шибан ада fam)
Аз победих тази каша, докато е празна
Аз съм кратък темп, така че не ме изкушавам
Хелън иска отметка, за да я отбележа (nitty)
Харесва ми девет, но четирите са по-големи
Федералните грижи се сключиха убиец
В АГ, не е никой рейрън (най-реалното)


В съда няма да пея като Ела Май (ада не)
Напълнете кашата с кръгове като mma
Не мога да видя OPPS, ще се върна още един ден (Pussyholes)
Запомни дни, че готвя Хела Йой (камшик, камшик)
Направено неща, които не мога да призная
Всичките ми мъртви братя, знам, че ми липсваш (r.i.p)
Капан къщата, най-големият ми проблем
Извадете ролката, оставете я да изсуши на тъканта

[Хор]
Ние се плъзгаме по различен начин
Те не могат да го направят като ние (без начин)
Ще го направя за брато, той го прави за мен (повярвайте ми)
Почетно


Вълни в ние или целта и го бият (BAP, BAP)
И го направете толкова елегантно
Ние просто обръщаме човека thc (ha)
Аз не искам да чуя нищо "bout a & e (fuck this)
Ние се плъзгаме по различен начин
Те не могат да го направят като ние (без начин)
Ще го направя за брато, той го прави за мен (повярвайте ми)
Почетно
Вълни в ние или целта и го бият (BAP, BAP)
И го направете толкова елегантно
Ние просто обръщаме човека thc (ha)
Аз не искам да чуя нищо "bout a & e (fuck this)