MENU (10)

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)

I walked through the door with you, the air was cold
But something 'bout it felt like home somehow
And I left my scarf there at your sister's house
And you've still got it in your drawer, even now


Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Lyrics)

I walked through the door with you, the air was cold
But something 'bout it felt like home somehow
And I left my scarf there at your sister's house
And you've still got it in your drawer, even now
Oh, your sweet disposition and my wide-eyed gaze
We're singing in the car, getting lost upstate
Autumn leaves falling down like pieces into place
And I can picture it after all these days

[Pre-Chorus]
And I know it's long gone and
That magic's not here no more
And I might be okay, but I'm not fine at all


Oh, oh, oh

[Chorus]
Cause there we are again on that little town street
You almost ran the red 'cause you were lookin' over at me
Wind in my hair, I was there
I remember it all too well

[Verse 2]
Photo album on the counter, your cheeks were turning red
You used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed
And your mother's telling stories 'bout you on the tee-ball team
You taught me 'bout your past, thinking your future was me
And you were tossing me the car keys, "fuck the patriarchy"


Key chain on the ground, we were always skipping town
And I was thinking on the drive down, any time now
He's gonna say it's love, you never called it what it was
Til we were dead and gone and buried
Check the pulse and come back swearing it's the same
After three months in the grave
And then you wondered where it went to as I reached for you
But all I felt was shame and you held my lifeless frame

[Pre-Chorus]
And I know it's long gone and
There was nothing else I could do
And I forget about you long enough
To forget why I needed to[Chorus]
Cause there we are again in the middle of the night
We're dancing 'round the kitchen in the refrigerator light
Down the stairs, I was there
I remember it all too well
And there we are again when nobody had to know
You kept me like a secret, but I kept you like an oath
Sacred prayer and we'd swear
To remember it all too well, yeah

[Bridge]
Well, maybe we got lost in translation
Maybe I asked for too much


But maybe this thing was a masterpiece
Til you tore it all up
Running scared, I was there
I remember it all too well
And you call me up again just to break me like a promise
So casually cruel in the name of being honest
I'm a crumpled up piece of paper lying here
Cause I remember it all, all, all

[Verse 3]
They say all's well that ends well, but I'm in a new Hell
Every time you double-cross my mind
You said if we had been closer in age maybe it would have been fine
And that made me want to die


The idea you had of me, who was she?
A never-needy, ever-lovely jewel whose shine reflects on you
Not weeping in a party bathroom
Some actress asking me what happened, you
That's what happened, you
You who charmed my dad with self-effacing jokes
Sipping coffee like you're on a late-night show
But then he watched me watch the front door all night, willing you to come
And he said, "It's supposed to be fun turning twenty-one"

[Chorus]
Time won't fly, it's like I'm paralyzed by it
I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it
After plaid shirt days and nights when you made me your own


Now you mail back my things and I walk home alone
But you keep my old scarf from that very first week
Cause it reminds you of innocence and it smells like me
You can't get rid of it
Cause you remember it all too well, yeah
Cause there we are again when I loved you so
Back before you lost the one real thing you've ever known

[Post-Chorus]
It was rare, I was there
I remember it all too well
Wind in my hair, you were there
You remember it all
Down the stairs, you were there


You remember it all
It was rare, I was there
I remember it all too well

[Verse 4]
And I was never good at telling jokes, but the punch line goes
I'll get older, but your lovers stay my age
From when your Brooklyn broke my skin and bones
I'm a soldier who's returning half her weight
And did the twin flame bruise paint you blue?
Just between us, did the love affair maim you, too?
Cause in this city's barren cold
I still remember the first fall of snow
And how it glistened as it fell


I remember it all too well

[Outro]
Just between us, did the love affair maim you all too well?
Just between us, do you remember it all too well?
Just between us, I remember it (Just between us), all too well
Wind in my hair, I was there, I was there
Down the stairs, I was there, I was there
Sacred prayer, I was there, I was there
It was rare, you remember it all too well
Wind in my hair, I was there, I was there
Down the stairs, I was there, I was there
Sacred prayer, I was there, I was there
It was rare, you remember it


Wind in my hair, I was there, I was there
Down the stairs, I was there, I was there
Sacred prayer, I was there, I was there
It was rare, you remember it
Wind in my hair, I was there, I was there
Down the stairs, I was there, I was there
Sacred prayer, I was there, I was there
It was rare, you remember it


Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)


Lumakad ako sa pintuan sa iyo, malamig ang hangin
Ngunit isang bagay na 'labanan ito parang bahay sa paanuman
At iniwan ko ang aking bandana doon sa bahay ng iyong kapatid na babae
At nakuha mo pa rin ito sa iyong drawer, kahit na ngayon
Oh, ang iyong matamis na disposisyon at ang aking malawak na mata


Kami ay kumanta sa kotse, nawala ang upstate
Ang mga dahon ng taglagas ay bumabagsak na tulad ng mga piraso sa lugar
At maaari ko itong larawan pagkatapos ng lahat ng mga araw na ito

[Bago mag chorus]
At alam ko na ito ay matagal na nawala at
Na hindi higit pa dito ang magic.
At maaaring ako ay okay, ngunit hindi ako fine sa lahat
Oh, oh, oh.

[Koro]
Dahil doon kami ay muli sa Little Town Street
Halos tumakbo ka sa pulang 'dahil ikaw ay tumingin sa akin
Hangin sa aking buhok, ako ay naroon


Naalala ko ang lahat ng ito

[Verse 2]
Photo album sa counter, ang iyong mga pisngi ay nagiging pula
Ginamit mo na maging isang maliit na bata na may baso sa isang twin-sized na kama
At ang mga kuwento ng iyong ina ay nakikipagtulungan sa iyo sa koponan ng tee-ball
Itinuro mo sa akin ang iyong nakaraan, iniisip mo ang hinaharap mo
At hinuhugasan mo ako ng mga susi ng kotse, "Fuck the Patriarchy"
Key chain sa lupa, palagi kaming laktawan ang bayan
At ako ay nag-iisip sa drive down, anumang oras ngayon
Siya ay gonna sabihin ito ay pag-ibig, hindi mo ito tinatawag na kung ano ito
Til kami ay patay at nawala at inilibing
Suriin ang pulso at bumalik sa panunumpa ito ay pareho
Pagkatapos ng tatlong buwan sa libingan


At pagkatapos ay nagtaka ka kung saan ito napunta sa bilang ko naabot para sa iyo
Ngunit ang lahat ng naramdaman ko ay kahihiyan at hinawakan mo ang aking walang buhay na frame

[Bago mag chorus]
At alam ko na ito ay matagal na nawala at
Wala nang iba pa ang magagawa ko
At nakalimutan ko ang tungkol sa iyo ng sapat na katagalan
Upang makalimutan kung bakit kailangan ko

[Koro]
Dahil doon kami ay muli sa kalagitnaan ng gabi
Nagsasayaw kami ng kusina sa liwanag ng refrigerator
Pababa sa hagdan, naroroon ako
Naalala ko ang lahat ng ito


At doon kami ay muli kapag walang sinuman ang dapat malaman
Iningatan mo ako tulad ng isang lihim, ngunit itinatago ko ang isang panunumpa
Sagradong panalangin at kami ay nanunumpa
Upang tandaan ang lahat ng ito ay mabuti, oo

[Tulay]
Well, marahil kami ay nawala sa pagsasalin
Siguro nagtanong ako ng masyadong maraming.
Ngunit marahil ang bagay na ito ay isang obra maestra
Til punitin mo ang lahat ng ito
Tumatakbo ang natatakot, naroroon ako
Naalala ko ang lahat ng ito
At tinawag mo akong muli upang masira ako tulad ng isang pangako
Kaya casually malupit sa pangalan ng pagiging tapat


Ako ay isang crumpled up piraso ng papel na nakahiga dito
Dahil naaalala ko ang lahat ng ito, lahat, lahat

[Verse 3]
Sinasabi nila na ang lahat ay nagtatapos na rin, ngunit nasa isang bagong impiyerno
Sa bawat oras na i-double-cross ang aking isip
Sinabi mo kung kami ay mas malapit sa edad siguro ito ay pagmultahin
At gusto kong mamatay
Ang ideya na mayroon ka sa akin, sino siya?
Isang hindi nangangailangan, kailanman-kaibig-ibig hiyas na ang shine ay sumasalamin sa iyo
Hindi umiiyak sa isang banyo ng partido
Ang ilang artista ay nagtatanong sa akin kung ano ang nangyari, ikaw
Iyan ang nangyari, ikaw
Ikaw na nagmamalasakit sa aking ama na may mga joking sa sarili


Hithitin ang kape tulad mo sa isang late-night show
Ngunit pagkatapos ay pinanood niya akong panoorin ang pintuan sa buong gabi, handa kang dumating
At sinabi niya, "Ito ay dapat maging masaya na nagiging dalawampu't isa"

[Koro]
Ang oras ay hindi lumipad, ito ay tulad ng paralisado ko ito
Gusto kong maging aking lumang sarili muli, ngunit sinusubukan ko pa rin upang mahanap ito
Pagkatapos ng plaid shirt araw at gabi kapag ginawa mo sa akin ang iyong sarili
Ngayon i-mail mo ang aking mga bagay at lumakad ako sa bahay mag-isa
Ngunit itinatago mo ang aking lumang scarf mula sa unang linggo
Maging sanhi ito sa iyo ng kawalang-kasalanan at ito ay amoy tulad ng sa akin
Hindi mo mapupuksa ito
Dahil matandaan mo ang lahat ng mabuti, oo
Sanhi doon kami muli kapag mahal kita kaya


Bumalik bago mo nawala ang isang tunay na bagay na iyong kilala

[Post-chorus]
Ito ay bihira, naroroon ako
Naalala ko ang lahat ng ito
Hangin sa aking buhok, ikaw ay naroon
Naaalala mo ang lahat
Pababa sa hagdan, naroroon ka
Naaalala mo ang lahat
Ito ay bihira, naroroon ako
Naalala ko ang lahat ng ito

[Verse 4]
At hindi ako maganda sa pagsasabi ng mga jokes, ngunit ang punch line goes


Makakakuha ako ng mas matanda, ngunit ang iyong mga mahilig ay mananatili sa aking edad
Mula nang sinira ng iyong Brooklyn ang aking balat at mga buto
Ako ay isang sundalo na bumabalik sa kalahati ng kanyang timbang
At ginawa ang twin flame bruise paint mo asul?
Lamang sa pagitan namin, ginawa mo ba ang pag-ibig na si Maim?
Sanhi sa lamig ng lungsod na ito
Natatandaan ko pa rin ang unang pagbagsak ng niyebe
At kung paano ito glistened bilang ito nahulog.
Naalala ko ang lahat ng ito

[Outro]
Lamang sa pagitan namin, ginawa ang pag-ibig na kapakanan ng lahat ng mabuti?
Lamang sa pagitan namin, naaalala mo ba ang lahat ng ito?
Sa pagitan lamang sa atin, natatandaan ko ito (sa pagitan lamang natin), lahat ay napakahusay


Hangin sa aking buhok, ako ay naroon, ako ay naroon
Pababa sa hagdan, naroroon ako, naroroon ako
Sagradong panalangin, naroroon ako, naroroon ako
Ito ay bihira, naaalala mo ang lahat ng ito
Hangin sa aking buhok, ako ay naroon, ako ay naroon
Pababa sa hagdan, naroroon ako, naroroon ako
Sagradong panalangin, naroroon ako, naroroon ako
Ito ay bihira, naaalala mo ito
Hangin sa aking buhok, ako ay naroon, ako ay naroon
Pababa sa hagdan, naroroon ako, naroroon ako
Sagradong panalangin, naroroon ako, naroroon ako
Ito ay bihira, naaalala mo ito
Hangin sa aking buhok, ako ay naroon, ako ay naroon
Pababa sa hagdan, naroroon ako, naroroon ako


Sagradong panalangin, naroroon ako, naroroon ako
Ito ay bihira, naaalala mo ito