MENU (11)

The Family Madrigal - Encanto 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling

[Mirabel, spoken]
Drawers!
Floors!
Doors!


The Family Madrigal - Encanto 「Songtekst」

[Mirabel, spoken]
Drawers!
Floors!
Doors!
Let's go!

[Verse 1 - Mirabel]
This is our home
We've got every generation
So full of music
A rhythm of its own design
This is my family
A perfect constellation


So many stars and everybody gets to shine

(Whoa!)
But let's be clear, Abuela runs this show (Whoa)
She led us here so many years ago (Whoa)
And every year our family blessings grow (Whoa)
There's just a lot you've simply got to know, so

[Chorus 1 - Mirabel]
Welcome to the Family Madrigal
The home of the Family Madrigal
(We're on our way!)
Where all the people are fantastical and magical
I’m part of the Family Madrigal[Children, spoken]
Oh my gosh, it's them!
What are the gifts?
I can't remember all the gifts!
But I don't know who is who!

[Mirabel, spoken]
Alright, alright, relax!

[Children, spoken]
It is physically impossible to relax!
Tell us everything! What are your powers?
Just tell us what everyone can do![Mirabel, spoken]
And that's why coffee's for grown-ups!

[Verse 2 - Mirabel]
My tía Pepa
Her mood affects the weather
When she's unhappy
Well, the temperature gets weird
My tío Bruno

[Citizens]
We don’t talk about Bruno!


[Mirabel]
They say he saw the future, one day he disappeared
Oh! And that's my mom Julieta, here's her deal (Whoa)
The truth is, she can heal you with a meal (Whoa)
Her recipes are remedies for real (Whoa)
If you're impressed, imagine how I feel
(Mom!)

[Chorus 2 - Mirabel]
Welcome to the Family Madrigal
The home of the Family Madrigal
(Hey, coming through!)
I know it sounds a bit fantastical and magical
But I'm part of the Family MadrigalTwo guys fell in love with Family Madrigal
And now they're part of the Family Madrigal

So yeah, Tío Félix married Pepa
And my dad married Julieta
That's how Abuela became an Abuela Madrigal (Let's go, let's go!)

[Bridge - Abuela]
We swear to always
Help those around us
And earn the miracle
That somehow found us
The town keeps growing


The world keeps turning
But work and dedication will keep the miracle burning
And each new generation must keep the miracle burning

[Children, spoken]
Wait, who's a sister and who's a cousin?
There's so many people!
How do you keep them all straight?

[Mirabel, spoken]
Okay, okay, okay, okay!
So many kids in our house
So, let's turn the sound up
You know why?


I think it's time for a grandkid round up
(Grandkid round up!)

[Verse 3 - Mirabel]
Cousin Dolores can hear a pin drop
Camilo shape shifts
Antonio gets his gift today
My older sisters
Isabela and Luisa
One strong, one graceful
Perfect in every way

(Isabela)
Grows a flower, the town goes wild


(Isabela)
She's a perfect golden child
(Luisa! Luisa! Luisa! Luisa!)
And Luisa's super strong
The beauty and the brawn do no wrong

[Chorus 3 - Mirabel]
That's life in the Family Madrigal (Whoa)
Now you know the Family Madrigal (Whoa)
Where all the people are fantastical and magical (Whoa)
That's who we are in the Family Madrigal Adios!
Oh!

[Child, spoken]


But what's your gift?

[Chorus 4 - Mirabel]
Ha!
Well, I gotta go, the life of a Madrigal (Whoa)
But now you all know the Family Madrigal (Whoa)
I never meant this to get autobiographical (Whoa)
So just to review the Family Madrigal
Let's go!

[Outro - Mirabel]
(But what about Mirabel?)
It starts with Abuela
And then Tía Pepa, she handles the weather


(But what about Mirabel?)
My mom Julieta can make you feel better with just one arepa
(But what about Mirabel?)
My dad Agustín, well
He's accident-prone but he means well
(But what about Mirabel?)
Hey, you said you wanna know what everyone does
I got sisters and cousins and— (Mirabel!)
My primo Camilo won't stop until he makes you smile today (Mirabel!)
My cousin Dolores can hear this whole chorus a mile away (Mirabel!)

Look, it's Mister Mariano, hey
You can marry my sister if you wanna but (Mirabel!)
Between you and me, she's kind of a prima donna


Yo, I've said too much and thank you but I really gotta go

(Mirabel!)
My family's amazing
(Mirabel!)
And I'm in my family, so—
(Mirabel!)
Well…

[Abuela, calling in the distance]
Mirabel!


The Family Madrigal - Encanto 「Songtekst」 - Nederlandse Vertaling


[Mirabel, gesproken]
Laden!


Vloeren!
Deuren!
Laten we gaan!

[Vers 1 - Mirabel]
Dit is ons huis
We hebben elke generatie
Zo vol met muziek
Een ritme van zijn eigen ontwerp
Dit is mijn familie
Een perfecte constellatie
Zoveel sterren en iedereen krijgt Shine

(Whoa!)


Maar laten we duidelijk zijn, Abuela runt deze show (Whoa)
Ze leidde ons hier zoveel jaar geleden (Whoa)
En elk jaar groeien onze familie zegeningen (whoa)
Er is gewoon veel die je gewoon hebt leren kennen, dus

[Chorus 1 - Mirabel]
Welkom bij het gezin Madrigal
Het huis van het gezin Madrigal
(We zijn op weg!)
Waar alle mensen fantastisch en magisch zijn
Ik maak deel uit van het gezin Madrigal

[Kinderen, gesproken]
Oh mijn god, het is ze!


Wat zijn de geschenken?
Ik kan me niet alle geschenken herinneren!
Maar ik weet niet wie is!

[Mirabel, gesproken]
Oké, oke, ontspan!

[Kinderen, gesproken]
Het is fysiek onmogelijk om te ontspannen!
Vertel ons alles! Wat zijn jouw krachten?
Vertel ons gewoon wat iedereen kan doen!

[Mirabel, gesproken]
En daarom is koffie voor volwassenen![Vers 2 - Mirabel]
Mijn tía pepa
Haar humeur beïnvloedt het weer
Wanneer ze ongelukkig is
Nou, de temperatuur wordt raar
Mijn tío bruno

[Burgers]
We praten niet over Bruno!

[MIRABEL]
Ze zeggen dat hij de toekomst zag, op een dag verdween hij
Oh! En dat is mijn moeder Julieta, hier is haar deal (Whoa)


De waarheid is, ze kan je genezen met een maaltijd (whoa)
Haar recepten zijn remedies voor echt (whoa)
Als je onder de indruk bent, stel je voor hoe ik me voel
(Mama!)

[Chorus 2 - Mirabel]
Welkom bij het gezin Madrigal
Het huis van het gezin Madrigal
(Hé, erdoorheen!)
Ik weet dat het een beetje fantastisch en magisch klinkt
Maar ik maak deel uit van het gezin Madrigal

Twee jongens werden verliefd op familie Madrigal
En nu maken ze deel uit van het gezin MadrigalDus ja, tío félix trouwde met Pepa
En mijn vader huwde Julieta
Dat is hoe Abuela een Abuela Madrigal werd (Laten we gaan, laten we gaan!)

[Bridge - Abuela]
We zweren altijd
Help mensen om ons heen
En verdien het wonder
Dat heeft ons op de een of andere manier gevonden
De stad blijft groeien
De wereld blijft draaien
Maar werk en toewijding houden het wonderbranden
En elke nieuwe generatie moet het wonderbranden bewaren[Kinderen, gesproken]
Wacht, wie is een zus en wie is een neef?
Er zijn zoveel mensen!
Hoe houd je ze allemaal recht?

[Mirabel, gesproken]
Oké, oké, oké, oké!
Zoveel kinderen in ons huis
Laten we dus het geluid maken
Je weet waarom?
Ik denk dat het tijd is voor een kleinkid-ronde
(Grandkid Round Up!)


[Vers 3 - Mirabel]
Cousin Dolores kan een pincode horen
Camilo Shape Shifts
Antonio krijgt vandaag zijn geschenk
Mijn oudere zussen
Isabela en Luisa
Een sterk, een gracieus
Perfect in elk opzicht

(Isabela)
Groeit een bloem, de stad wordt wild
(Isabela)
Ze is een perfect gouden kind
(Luisa! Luisa! Luisa! Luisa!)


En Luisa's super sterk
De schoonheid en de brawn doen geen kwaad

[Chorus 3 - Mirabel]
Dat is het leven in de familie Madrigal (Whoa)
Nu ken je het gezin Madrigal (Whoa)
Waar alle mensen fantastisch en magisch zijn (Whoa)
Dat is wie we zijn in de familie Madrigal Adios!
Oh!

[Kind, gesproken]
Maar wat is jouw geschenk?

[Chorus 4 - Mirabel]


Ha!
Nou, ik moet gaan, het leven van een madrigal (Whoa)
Maar nu kennen jullie allemaal de familie Madrigal (Whoa)
Ik bedoelde dit nooit om autobiografisch (Whoa) te krijgen
Dus gewoon om het gezin Madrigal te bekijken
Laten we gaan!

[Outro - Mirabel]
(Maar hoe zit het met Mirabel?)
Het begint met Abuela
En dan tía pepa, ze behandelt het weer
(Maar hoe zit het met Mirabel?)
Mijn moeder Julieta kan je beter laten voelen met slechts één Area
(Maar hoe zit het met Mirabel?)


Mijn vader Agustín, nou
Hij is een ongeluk - vatbaar, maar hij betekent goed
(Maar hoe zit het met Mirabel?)
Hé, je zei dat je wilt weten wat iedereen doet
Ik heb zusters en neven en- (Mirabel!)
Mijn Primo Camilo zal niet stoppen totdat hij je vandaag laat glimlachen (Mirabel!)
Mijn neef Dolores hoort dit hele Chorus een mijl weg (Mirabel!)

Kijk, het is Mister Mariano, Hé
Je kunt met mijn zus trouwen als je wilt, maar (Mirabel!)
Tussen jou en ik, ze is een soort van prima donna
Yo, ik heb te veel gezegd en bedankt, maar ik moet echt gaan

(Mirabel!)


Mijn familie is geweldig
(Mirabel!)
En ik ben in mijn familie, dus
(Mirabel!)
We zullen…

[Abuela, bellen in de verte]
Mirabel!