MENU

Wellerman - The Longest Johns 「Versuri」 - Traducerea Românească

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Huh!)


Wellerman - The Longest Johns 「Versuri」

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Huh!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 2]
She had not been two weeks from shore


When down on her, a right whale bore
The captain called all hands and swore
He'd take that whale in tow (Hah!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 3]
Before the boat had hit the water
The whale's tail came up and caught her
All hands to the side, harpooned and fought her


When she dived down below (Huh!)
[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 4]
No line was cut, no whale was freed
The Captain's mind was not on greed
But he belonged to the whaleman's creed
She took that ship in tow (Huh!)

[Chorus]


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 5]
For forty days, or even more
The line went slack, then tight once more
All boats were lost, there were only four
But still that whale did go

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum


One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go
[Verse 6]
As far as I've heard, the fight's still on
The line's not cut and the whale's not gone
The Wellerman makes his a regular call
To encourage the Captain, crew, and all

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go
Soon may the Wellerman come


To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


Wellerman - The Longest Johns 「Versuri」 - Traducerea Românească


A fost odată o navă care a pus pe mare
Și numele acelei nave era Billy o 'Tea
Vânturile au suflat puternic, arcul ei a căzut
Suflați-mă, băieții bătăuși, suflați (Huh!)

[Cor]
Curând să vină Wellerman
Să ne aducă zahăr, ceai și rom
Într-o zi, când limbajul este terminat
Ne vom lua concediu și vom pleca[Versetul 2]
Nu fusese la două săptămâni de țărm
Când a căzut pe ea, o balenă dreaptă a plecat
Căpitanul a chemat toate mâinile și a înjurat
Ar lua balena aia în remorcă (Hah!)

[Cor]
Curând să vină Wellerman
Să ne aducă zahăr, ceai și rom
Într-o zi, când limbajul este terminat
Ne vom lua concediu și vom pleca

[Versetul 3]


Înainte ca barca să lovească apa
Coada balenei s-a ridicat și a prins-o
Toate mâinile în lateral, arponate și luptate cu ea
Când s-a scufundat jos (Huh!)
[Cor]
Curând să vină Wellerman
Să ne aducă zahăr, ceai și rom
Într-o zi, când limbajul este terminat
Ne vom lua concediu și vom pleca

[Versetul 4]
Nici o linie nu a fost tăiată, nici o balenă nu a fost eliberată
Mintea căpitanului nu era pe lăcomie
Dar el aparținea crezului balenierului


A luat nava aceea în remorcă (Huh!)

[Cor]
Curând să vină Wellerman
Să ne aducă zahăr, ceai și rom
Într-o zi, când limbajul este terminat
Ne vom lua concediu și vom pleca

[Versetul 5]
Timp de patruzeci de zile, sau chiar mai mult
Linia a devenit slabă, apoi încă o dată strânsă
Toate bărcile s-au pierdut, erau doar patru
Dar totuși balena a plecat


[Cor]
Curând să vină Wellerman
Să ne aducă zahăr, ceai și rom
Într-o zi, când limbajul este terminat
Ne vom lua concediu și vom pleca
[Versetul 6]
Din câte am auzit, lupta continuă
Linia nu este tăiată și balena nu a dispărut
The Wellerman face un apel obișnuit
Pentru a-l încuraja pe căpitan, echipaj și toți

[Cor]
Curând să vină Wellerman
Să ne aducă zahăr, ceai și rom


Într-o zi, când limbajul este terminat
Ne vom lua concediu și vom pleca
Curând să vină Wellerman
Să ne aducă zahăr, ceai și rom
Într-o zi, când limbajul este terminat
Ne vom lua concediu și vom pleca