MENU

Thích Thì Đến 「Lời bài hát」 - Lê Bảo Bình

Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy
Ngước nhìn về bên ấy cớ sao lại nhìn về bên này
Có chăng sự tự do em nói với anh không như ýTOP 1 Việt Nam


Thích Thì Đến 「Lời bài hát」 - Lê Bảo Bình

Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy
Ngước nhìn về bên ấy cớ sao lại nhìn về bên này
Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý

Em xem anh là nơi em thích thì đến không thì đi
Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng
Anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời
Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi

Nấp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôiNgười ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy
Ngước nhìn về bên ấy cớ sao lại nhìn về bên này


Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý

Em xem anh là nơi em thích thì đến không thì đi
Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng
Anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời
Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi

Nấp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi

Thích Thì Đến, Thích Thì Đến
Thích Thì Đến, Thích Thì Đến
Thích Thì Đến, Thích Thì Đến
Thích Thì Đến, Thích Thì Đến


Thích Thì Đến, Thích Thì Đến
Thích Thì Đến, Thích Thì Đến
Thích Thì Đến, Thích Thì Đến
Thích Thì Đến, Thích Thì Đến