MENU

Billie Eilish - Your Power 「Текст」 - Превод на српском

Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But having it's so strange


Billie Eilish - Your Power 「Текст」

Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But having it's so strange

[Verse 1]
She said you were a hero
You played the part
But you ruined her in a year
Don't act like it was hard
And you swear you didn't know (Didn't know)
No wonder why you didn't ask
She was sleeping in your clothes (In your clothes)
But now she's got to get to class
How dare you?

[Pre-Chorus]
And how could you?
Will you only feel bad when they find out?
If you could take it all back
Would you?

[Chorus]
Try not to abuse your power


I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But having it's so strange

[Verse 2]
I thought that I was special
You made me feel
Like it was my fault you were the devil
Lost your appeal
Does it keep you in control? (In control)
For you to keep her in a cage?
And you swear you didn't know (Didn't know)
You said you thought she was your age
How dare you?

[Pre-Chorus]
And how could you?
Will you only feel bad if it turns out
That they kill your contract?
Would you?

[Chorus]
Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power


But power isn't pain

[Outro]
Hmm
Ooh, ooh, ha
La-la-la-la-la


Billie Eilish - Your Power 「Текст」 - Превод на српском


Покушајте да не злоупотребљавају своју моћ
Знам да нисмо одлучили да промене
Ви можда не желиш изгубити своју моћ
Али ако је то тако чудно

[Версе 1]
Она је рекла да си херој
Играо си део
Али ти је упропастио за годину дана
Не понашај се као да је било тешко
И ви Кунем ти ниси знао (Зар не зна)
Није ни чудо зашто нисте питали
Спавала је у одећи (у одећи)
Али сада има да се на час
Како се усуђујеш?

[Пре-Цхорус]
И како си могао?


Хоћете ли само жао када сазнају?
Ако би могао да то променим
Да ли би ти?

[Припев]
Покушајте да не злоупотребљавају своју моћ
Знам да нисмо одлучили да промене
Ви можда не желиш изгубити своју моћ
Али ако је то тако чудно

[Версе 2]
Мислио сам да сам посебан
Натерао си ме феел
Као да је моја кривица си ђаво
Изгубили сте жалбу
Да ли сте задржи контролу? (У контроли)
За вас да је задржи у кавезу?
И ви Кунем ти ниси знао (Зар не зна)
Рекао си да си мислио да је у твојим годинама
Како се усуђујеш?

[Пре-Цхорус]
И како си могао?
Да ли ће се осећате само лоше ако се испостави
Да убијају свој уговор?


Да ли би ти?

[Припев]
Покушајте да не злоупотребљавају своју моћ
Знам да нисмо одлучили да промене
Ви можда не желиш изгубити своју моћ
Али снага није бол

[Оутро]
хмм
Ох, ох, ха,
Ла-ла-ла-ла-ла-