MENU

Billie Eilish - Your Power 「TEXT」 - Slovenský preklad

Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But having it's so strange


Billie Eilish - Your Power 「TEXT」

Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But having it's so strange

[Verse 1]
She said you were a hero
You played the part
But you ruined her in a year
Don't act like it was hard
And you swear you didn't know (Didn't know)
No wonder why you didn't ask
She was sleeping in your clothes (In your clothes)
But now she's got to get to class
How dare you?

[Pre-Chorus]
And how could you?
Will you only feel bad when they find out?
If you could take it all back
Would you?

[Chorus]
Try not to abuse your power


I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But having it's so strange

[Verse 2]
I thought that I was special
You made me feel
Like it was my fault you were the devil
Lost your appeal
Does it keep you in control? (In control)
For you to keep her in a cage?
And you swear you didn't know (Didn't know)
You said you thought she was your age
How dare you?

[Pre-Chorus]
And how could you?
Will you only feel bad if it turns out
That they kill your contract?
Would you?

[Chorus]
Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power


But power isn't pain

[Outro]
Hmm
Ooh, ooh, ha
La-la-la-la-la


Billie Eilish - Your Power 「TEXT」 - Slovenský preklad


Snažte sa zneužívať svoju silu
Viem, že sme si nevybrali k zmene
Je možné, že nechcem prísť o svoju silu
Ale má to je tak divný

[Verse 1]
Hovorila, že si hrdina
ste hrali úlohu
Ale vy ju zničil v roku
Nesprávajte sa, ako by to bolo ťažké
A vy prisahať, že ste nevedeli (nevedeli)
Niet divu, prečo ste nepožiadal
Spala v oblečení (V oblečenie)
Ale teraz sa musím dostať do triedy
Ako sa opovažuješ?

[Pre-Chorus]
A ako si mohol?


Budete sa cítiť zle, len keď to zistí?
Keby si si mohol vziať to všetko späť
Mohol by si?

[Chorus]
Snažte sa zneužívať svoju silu
Viem, že sme si nevybrali k zmene
Je možné, že nechcem prísť o svoju silu
Ale má to je tak divný

[Verse 2]
Myslel som, že som bol zvláštny
Urobil si mi pocit,
Ako by to bola moja chyba, že si diabol
Stratili svoje odvolanie
Znamená to udržať si pod kontrolou? (Pod kontrolou)
Pre vás, aby ju v klietke?
A vy prisahať, že ste nevedeli (nevedeli)
Hovoril ste, že ste si mysleli, že bol v tvojom veku
Ako sa opovažuješ?

[Pre-Chorus]
A ako si mohol?
Budete cítiť len zle, ak sa ukáže,
Ktoré zabijú vaše zmluvy?


Mohol by si?

[Chorus]
Snažte sa zneužívať svoju silu
Viem, že sme si nevybrali k zmene
Je možné, že nechcem prísť o svoju silu
Ale sila nie je bolesť

[Outro]
Hmm
Ooh, ooh, ha
La-la-la-la-la