MENU

Billie Eilish - Your Power 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie

Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But having it's so strange


Billie Eilish - Your Power 「Tekst」

Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But having it's so strange

[Verse 1]
She said you were a hero
You played the part
But you ruined her in a year
Don't act like it was hard
And you swear you didn't know (Didn't know)
No wonder why you didn't ask
She was sleeping in your clothes (In your clothes)
But now she's got to get to class
How dare you?

[Pre-Chorus]
And how could you?
Will you only feel bad when they find out?
If you could take it all back
Would you?

[Chorus]
Try not to abuse your power


I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But having it's so strange

[Verse 2]
I thought that I was special
You made me feel
Like it was my fault you were the devil
Lost your appeal
Does it keep you in control? (In control)
For you to keep her in a cage?
And you swear you didn't know (Didn't know)
You said you thought she was your age
How dare you?

[Pre-Chorus]
And how could you?
Will you only feel bad if it turns out
That they kill your contract?
Would you?

[Chorus]
Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power


But power isn't pain

[Outro]
Hmm
Ooh, ooh, ha
La-la-la-la-la


Billie Eilish - Your Power 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie


Staraj się nie nadużywać swojej mocy
Wiem, że nie wybrał się do zmian
Może nie chce stracić swoją moc
Ale o to takie dziwne

[Wiersz 1]
Powiedziała, że ​​byłeś bohaterem
Grałeś rolę
Ale zniszczony ją w roku
Nie zachowuj się jak trudno było
I przysięgam, że nie wiem (Nie wiedział)
Nic więc dziwnego, dlaczego nie zapytać
Spała w ubraniu (w ubraniu)
Ale teraz ona ma dostać się do klasy
Jak śmiesz?

[Wstępnie Ref]
I jak mogłaś?


Będzie tylko czuć się źle, kiedy się dowiedzą?
Gdybyś mógł wziąć to wszystko z powrotem
Prawda?

[Chór]
Staraj się nie nadużywać swojej mocy
Wiem, że nie wybrał się do zmian
Może nie chce stracić swoją moc
Ale o to takie dziwne

[Wiersz 2]
Myślałem, że jestem specjalnym
Ci czuję
Jakby to była moja wina, że ​​był diabłem
Nie pamiętasz odwołania
Czy zachować pełną kontrolę? (Kontrolowany)
Aby utrzymać ją w klatce?
I przysięgam, że nie wiem (Nie wiedział)
Mówiłeś, że była w twoim wieku
Jak śmiesz?

[Wstępnie Ref]
I jak mogłaś?
Będzie tylko czuć się źle, jeśli okaże się,
Które zabijają swój kontrakt?


Prawda?

[Chór]
Staraj się nie nadużywać swojej mocy
Wiem, że nie wybrał się do zmian
Może nie chce stracić swoją moc
Ale władza nie jest ból

[Zakończenie]
hmm
Och, och, ha
La-la-la-la-la