MENU

Butter - BTS 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Smooth like butter
Like a criminal undercover
Gon' pop like trouble
Breakin' into your heart like that (Ooh)


Butter - BTS 「Lời bài hát」

Smooth like butter
Like a criminal undercover
Gon' pop like trouble
Breakin' into your heart like that (Ooh)
Cool shade stunner
Yeah, I owe it all to my mother
Hot like summer
Yeah, I'm makin' you sweat like that
Break it down

[Pre-Chorus: Jin & RM]
Oh, when I look in the mirror
I'll melt your heart into two


I got that superstar glow so (Ooh)
Do the boogie like

[Chorus: Jung Kook, Jimin & V]
Side step, right, left to my beat
High like the moon, rock with me, baby
Know that I got that heat
Let me show you 'cause talk is cheap
Side step, right, left to my beat
Get it, let it roll

[Verse 2: Jung Kook, V, Jin & SUGA]
Smooth like butter
Pull you in like no other


Don't need no Usher
To remind me you got it bad
Ain't no other
That can sweep you up like a robber
Straight up, I got ya
Makin' you fall like that
Break it down

[Pre-Chorus: Jimin & RM]
Oh, when I look in the mirror
I'll melt your heart into two
I got that superstar glow so (Ooh)
Do the boogie like


[Chorus: Jimin, Jin & Jung Kook]
Side step, right, left to my beat
High like the moon, rock with me, baby
Know that I got that heat
Let me show you 'cause talk is cheap
Side step, right, left to my beat
Get it, let it roll

[Post-Chorus: Jimin]
Get it, let it roll
Get it, let it roll

[Verse 3: SUGA, RM & All]
Ice on my wrist, I'm the nice guy


Got the right body and the right mind
Rollin' up to party, got the right vibe
Smooth like (Butter), hate us (Love us)
Fresh boy pull up and we lay low
All the playas get movin' when the bass low
Got ARMY right behind us when we say so
Let's go

[Chorus: V, Jin, Jung Kook & Jimin]
Side step, right, left to my beat (Right, left to my beat)
High like the moon, rock with me, baby
Know that I got that heat
Let me show you 'cause talk is cheap (You know that talk is cheap)
Side step, right, left to my beat


Get it, let it roll

[Post-Chorus: j-hope, j-hope & RM, RM, All]
Smooth like (Butter), cool shade (Stunner)
And you know we don't stop
Hot like (Summer), ain't no (Bummer)
You be like, oh my God
We gon' make you rock and you say (Yeah)
We gon' make you bounce and you say (Yeah)
Hotter? Sweeter! Cooler? Butter!

[Outro: Jung Kook]
Get it, let it roll


Butter - BTS 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng ViệtMịn như bơ
Giống như một mái che tội phạm
Gòn' bật như rắc rối
Breakin' vào trái tim của bạn như thế (Ooh)
bóng râm mát stunner
Yeah, tôi nợ nó tất cả để mẹ tôi
như mùa hè nóng
Vâng, tôi đang Makin' bạn đổ mồ hôi như thế
Phá vỡ nó

[Pre-Chorus: Jin & RM]
Oh, khi tôi nhìn vào gương
Tôi sẽ làm tan chảy trái tim của bạn thành hai
Tôi có siêu sao có thể phát sáng như vậy (Ooh)


Làm boogie như

[Chorus: Jung Kook, Jimin & V]
bước Side, phải, trái để nhịp của tôi
Cao như mặt trăng, đá với tôi, em bé
Biết rằng tôi nhiệt
Hãy để tôi chỉ cho bạn vì nói là rẻ
bước Side, phải, trái để nhịp của tôi
Nhận được nó, để cho nó lăn

[Verse 2: Jung Kook, V, Jin & Suga]
Mịn như bơ
Kéo bạn trong như không có khác
Không cần không Usher


Để nhắc nhở tôi bạn đã nhận nó xấu
Không phải là không có khác
Đó có thể quét bạn lên như một tên cướp
Thẳng lên, tôi có ya
Makin' bạn rơi như thế
Phá vỡ nó

[Pre-Chorus: Jimin & RM]
Oh, khi tôi nhìn vào gương
Tôi sẽ làm tan chảy trái tim của bạn thành hai
Tôi có siêu sao có thể phát sáng như vậy (Ooh)
Làm boogie như

[Chorus: Jimin, Jin & Jung Kook]


bước Side, phải, trái để nhịp của tôi
Cao như mặt trăng, đá với tôi, em bé
Biết rằng tôi nhiệt
Hãy để tôi chỉ cho bạn vì nói là rẻ
bước Side, phải, trái để nhịp của tôi
Nhận được nó, để cho nó lăn

[Post-Chorus: Jimin]
Nhận được nó, để cho nó lăn
Nhận được nó, để cho nó lăn

[Verse 3: Suga, RM & Tất cả]
Ice trên cổ tay của tôi, tôi là chàng trai tốt
Got cơ thể đúng và tâm đúng


Rollin' lên dự tiệc, có sự rung cảm đúng
Mịn như (Bơ), ghét chúng ta (Tình yêu chúng ta)
Fresh cậu bé kéo lên và chúng tôi nằm thấp
Tất cả các playas được movin' khi bass thấp
Chấn ARMY ngay sau khi chúng tôi nói như vậy
Đi nào

[Chorus: V, Jin, Jung Kook & Jimin]
bước Side, phải, trái để nhịp của tôi (Phải, trái sang nhịp của tôi)
Cao như mặt trăng, đá với tôi, em bé
Biết rằng tôi nhiệt
Hãy để tôi chỉ cho bạn vì nói là giá rẻ (Bạn biết chuyện đó là giá rẻ)
bước Side, phải, trái để nhịp của tôi
Nhận được nó, để cho nó lăn[Post-Chorus: j-hy vọng, j-hy vọng & RM, RM, tất cả]
Mịn như (Bơ), mát bóng râm (Stunner)
Và bạn biết chúng tôi không ngừng
Nóng như (mùa hè), không phải là không (Bummer)
Bạn giống như, lạy Chúa tôi
Chúng tôi gon' làm cho bạn đá và bạn nói (Yeah)
Chúng tôi gon' làm cho bạn tung lên và bạn nói (Yeah)
Nóng hơn? Ngọt ngào! Cooler? Bơ!

[Phần kết: Jung Kook]
Nhận được nó, để cho nó lăn