MENU

WHATS POPPIN - Jack Harlow 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie

What's poppin'? (Pooh, you a fool for this one)
Brand new whip just hopped in (Just hopped in)
I got options (Oh Lord, Jetson made another one)
I could pass that bitch like Stockton (It ain't nothin')TOP 1 Polska


WHATS POPPIN - Jack Harlow 「Tekst」

What's poppin'? (Pooh, you a fool for this one)
Brand new whip just hopped in (Just hopped in)
I got options (Oh Lord, Jetson made another one)
I could pass that bitch like Stockton (It ain't nothin')
Just joshin'
I'ma spend this holiday locked in (Ooh)
My body got rid of them toxins (Mmh, mmh)
SportsCenter, top ten

[Verse]
I could put the ball in the end zone, put a bad bitch in the friendzone, ooh
This shit sound like an intro, Jetson, give me that tempo, ooh
Told Pooh he a fool with this shit (He a fool)


Told her don't let her friends know (Don't)
In the 'Ville and I move like a don (Don)
Eating fettuccine at Vincenzo's
Me and my 'migos got that free smoke
On the West Coast, yeah, I'm talking 'bout pre-rolls (Pre-roll)
Dark haired bitch and she look like Shego (She do)
Hometown hero, feeling myself, can't murder my ego (Can't do it)
She heard of my deep stroke
She said, "Babe, does it hurt when I deep throat?" (It does)
Certified freak ho
Hang around us and she learnin' my lingo
Back then, wasn't worried 'bout me though
In the gym tryna work on my free throw
Goddamn


Spending money at the club like Sam's (Cha-ching)
Yes, ma'am
She a lil' freak on cam
But she don't put this on the 'Gram (Nah)
Lil' boys tryna diss on the 'Gram (Ayy)
I can't switch on the fam (Bitch)
Shit's hot, hit the switch on the fan (Hit that shit)
This where my head is (Listen)
I feel resentment from every direction
Even some homies be wearing expressions
I be discouraged from sharing my blessings (Damn)
We used to share a connection
Now it just feels like it's wearing and stretching
I'm getting real sick of taking advice


From people that never could stare at reflections (Ooh)
Somewhere in there is a lesson
Y'all ain't evolvin', it's very depressing
I'm at the club with the basketball team
Me and the Cardinals are sharing a section (Facts)
Gotta cherish the present
I'm drinking water and wearing protection
Got a career and I'm very invested
Some people call it a scary obsession (Ooh, period, but)
I like to call it a passion, I can't be sitting relaxin' (Nah, I can't)
PG, we getting some traction, I'm at the venue, it's packed in (Packed out)
I'm digging her accent
I got a B.B. Simon belt on me and she tryna get it unfastened
That's my type of distraction, that's my type and she Latin (That's facts, ooh)


Got my own flow and I'm 'bout to get a patent
Brand new sheets for the bed, they satin (Soft, real soft)
Y'all wasn't tuned in back then (Nah)
My swag, they keep jackin' (Keep on jackin')
I ain't doin' no verse, quit askin' (Quit askin')

[Chorus]
What's poppin'? (Pooh, you a fool for this one)
Brand new whip just hopped in (Just hopped in)
I got options
I could pass that bitch like Stockton (It ain't nothin')
Just joshin'
I'ma spend this holiday locked in (Ooh)
My body got rid of them toxins (Mmh, mmh)


SportsCenter, top ten


Translations - Links


WHATS POPPIN - Jack Harlow
WHATS POPPIN - Jack Harlow - Deutsche Übersetzung
WHATS POPPIN - Jack Harlow - 翻訳 日本語で
WHATS POPPIN - Jack Harlow - Tradução em Português
WHATS POPPIN - Jack Harlow - Terjemahan bahasa indonesia
WHATS POPPIN - Jack Harlow - แปลภาษาไทย
WHATS POPPIN - Jack Harlow - Traduction Française
WHATS POPPIN - Jack Harlow - Türkçe Çeviri
WHATS POPPIN - Jack Harlow - 中文翻译
WHATS POPPIN - Jack Harlow - Traducción al Español


WHATS POPPIN - Jack Harlow 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie


Co Poppin'? (Pooh, ty głupi na ten jeden)
Nowiutki bat właśnie wskoczył w (po prostu wskoczył w)
Mam opcji (o Boże, Jetson wykonana kolejna)
Mogę przekazać tę sukę jak Stockton (To nie jest nic)
Wystarczy Joshin'
Jestem spędzić to święto zamknięty w (Ooh)
Mój organizm pozbył się z nich toksyny (Mmh, MMH)
Sportscenter, top dziesięć

[Werset]
Mogę umieścić piłkę w polu punktowym, umieścić złe sukę w friendzone, ooh
Ten dźwięk gówno jak intro, Jetson, daj mi, że tempo, ooh


Powiedział Puchatek on głupi z tego gówna (On głupi)
Powiedziałem jej, nie pozwól jej przyjaciele wiedzą (nie)
W „Ville i poruszać się jak don (DON)
Jedzenie na fettuccine Vincenzo
Ja i moi „migos dostał że wolny dym
Na zachodnim wybrzeżu, tak, mówię „bout pre-roll (pre-roll)
Ciemnowłosa suka a ona wyglądać Shego (zrobiła)
Hometown Hero, czując się, nie może zamordować moje ego (nie może to zrobić)
Usłyszała mojego głębokiego udaru
Ona powiedziała: „Kochanie, boli kiedy głębokie gardło?” (To robi)
Certyfikowany maniakiem ho
Hang wokół nas, a ona learnin' mój żargon
Wtedy nie martwił o mnie chociaż
W siłowni tryna działa na moim rzutu wolnego


Przeklęty
Wydawanie pieniędzy w klubie jak Sam (Cha-ching)
Tak proszę pani
Ona lil”Freak na cam
Ale ona nie umieścić tego na „Gram (Nah)
Lil 'chłopcy tryna diss na' gram (AYY)
Nie mogę włączyć Fam (Suka)
Cholera za gorąco, uderzył przełącznik wentylatora (Hit to gówno)
To gdzie moja głowa jest (Posłuchaj)
Czuję żal z każdego kierunku
Nawet niektórzy ziomkowie być ubrany wyrażeń
I być zniechęceni do dzielenia się moje błogosławieństwa (cholera)
Użyliśmy do dzielenia połączenia
Teraz to po prostu czuje się jak to sobie i rozciąganie


Dostaję prawdziwy chory biorąc porady
Od osób, które nigdy nie patrzą na odbicia (Ooh)
Gdzieś tam jest lekcja
Y'all nie jest evolvin', to bardzo przygnębiające
Jestem w klubie z drużyny koszykówki
Ja i Cardinals współdzielą punkt (zdarzenia)
Muszę pielęgnować prezent
Ja wody pitnej i ochrona przed zużyciem
Dostał karierę i jestem bardzo zainwestował
Niektórzy ludzie nazywają to straszną obsesję (Ooh, okres, ale)
Lubię nazywać to pasja, nie mogę siedzieć relaxin' (Nah, nie mogę)
PG, mamy coraz jakiś trakcję, jestem na miejscu, to zapakowane w (pakowane)
Jestem kopanie jej akcent
Mam pas B.B. Simon na mnie i próbuję dostać rozpięty


To mój rodzaj szaleństwa, które jest w moim typie, a ona łaciński (to fakty, ooh)
Dostał mój własny przepływ i jestem „bout do uzyskania patentu
Fabrycznie nowe prześcieradła na łóżku, to satyna (Miękkie, prawdziwy miękki)
Wszyscy, nie jest dostrojona wtedy (NaH)
Mój łup, trzymają Jackin' (Keep on Jackin')
I nie robisz nie zwrotkę, zamknij askin' (Quit Askin')

[Chór]
Co Poppin'? (Pooh, ty głupi na ten jeden)
Nowiutki bat właśnie wskoczył w (po prostu wskoczył w)
Mam opcje
Mogę przekazać tę sukę jak Stockton (To nie jest nic)
Wystarczy Joshin'
Jestem spędzić to święto zamknięty w (Ooh)


Mój organizm pozbył się z nich toksyny (Mmh, MMH)
Sportscenter, top dziesięć