MENU

Stu core t'apparten 「Testo」 - Rocco Hunt

Mann ritt' sta tranquill tutt pass ma tu(uu)
Riest chella cos ca nun s' n' và chiù(uu)
Stu cor t'apparten
O' saj picciò nun fa a' scemTOP 1 Italia


Stu core t'apparten 「Testo」 - Rocco Hunt

Mann ritt' sta tranquill tutt pass ma tu(uu)
Riest chella cos ca nun s' n' và chiù(uu)
Stu cor t'apparten
O' saj picciò nun fa a' scem
Quann scinn ind o'quartier
Quand tuorn tard a' ser

[Strofa 1]
Annaz a me ch' m'annammor
E' tutt e' vot cà m'guard e cà m'parl accusì
Staser gir rind a' machin finchè nun t' trov
So capac e' chiammà pur a tutt' e' cumpagn toj
Ca so pazz assaj


Tu t'ncazz o'saj
Quann spenn troppi sold p t'fà nu regal
Ma si bell' assaj
Faj fint ca n' o' saj
Tu p me si n'edizione limitat
Si m'annamor e te è la fin'
Pcchè foss gelus e' l'ombr' ca t'segue
O'facess pur accir
Si rind a l'uocchie tuoj truvas e cos ver

[Ritornello]
Mann rit sta tranquill tutt pass ma tu(uu)
Riest chella cos ca nun s' n' và chiù(uu)
Stu cor t'apparten


O' saj picciò nun fa a' scem
Quann scinn ind o'quartier
Quand tuorn tard a' ser (yee,ei)
Tutt pass ma tu(uu)
Riest chella cos ca nun s'và chiù(uu)
Stu cor t'apparten
O' saj picciò nun fa a' scem
Quann scinn ind o'quartier
Quand tuorn tard a' ser

[Strofa 2]
Mannagg a me ch m'annammor
Frnesc semp accusì
Chi n va sott è semp o'cor


Ca nu c' a' fà chiù a suffrì
Perciò nisciun s'annammor (perciò nisciun s'annammor)
Ognun penz e' fatt suoj (ognun penz e fatt suoj)
Mannagg a me cà stò ca' 'ffor (mannagg a me cà stò ca' ffor)
Ind a machin ra' doj or (ind a machin ra' doj or)
Nu m'crer manc' quand' giur
Sti vas m'parn e' Giud
Nu l'agg fatt cu nisciun
Mo sto parlan pur asul (mo st'parlan pur asul)

[Ritornello]
Mann rit sta tranquill tutt pass ma tu(uu)
Riest chella cos ca nun s' n' và chiù(uu)
Stu cor t'apparten


O' saj picciò nun fa a' scem
Quann scinn ind o'quartier
Quand tuorn tard a' ser (yee,ei)
Tutt pass ma tu(uu)
Riest chella cos ca nun s' n' và chiù(uu)
Stu cor t'apparten
O' saj picciò nun fa a' scem
Quann scinn ind o'quartier
Quand tuorn tard a' ser