MENU

HƠN CẢ YÊU - ĐỨC PHÚC 「Lyrics」 - English Translation

Em hay hỏi anh, rằng: Anh yêu em nhiều không?
Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng.
Khi anh nhìn em, là anh thấy cuộc đời anh
Là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai.TOP 1 U.S.A.


HƠN CẢ YÊU - ĐỨC PHÚC 「Lyrics」

Em hay hỏi anh, rằng: Anh yêu em nhiều không?
Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng.
Khi anh nhìn em, là anh thấy cuộc đời anh
Là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai.

[Pre-chorus]:
Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn
Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời mong em hãy cảm nhận thôi.

[Chorus]:
Cao hơn cả núi
Dài hơn cả sông
Rộng hơn cả đất


Xanh hơn cả trời
Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi.
Vượt qua ngọn gió
Vượt qua đại dương
Vượt qua cả những áng mây thiên đường
Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ... Hơn cả yêu.[Verse 2]:
Anh vẫn còn nhớ, lần đầu tiên ta gặp nhau
Chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời.
Anh không còn mơ, gặp và yêu ai được nữa
Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời.

HƠN CẢ YÊU - ĐỨC PHÚC 「Lyrics」 - English Translation


I often ask him, that: Do you love me much?
He did not know how to say to be true to his feelings.
When I look at you, I see my life
The past and the future, the present never fade.

[Pre-chorus]:
The love in him is always quiet but it does not mean not big
It's just that I sometimes have a hard time saying words to hope you feel.

[Chorus]:
Higher than the mountain
Longer than the river
Broader than the land


Greener than heaven
I love you, I love you so much.
Overcoming the wind
Cross the ocean
Overcoming the clouds of heaven
Despite many things, the feeling in him now probably ... More than love.

[Verse 2]:
I still remember, the first time we met
Do not know before that will be the last time I love someone in the world.
He could not dream, meet and love anyone anymore
Now I have you here, with you all the way to life.