MENU

เดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกัน - COPTER 「เนื้อเพลง」

FEAT.3RD TILLY BIRDS | เดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกัน
เพราะเธอยังคิดถึงเขาทุกวัน
ถึงตัวเธอจะอยู่กับฉัน
แต่ใจเธออยู่กับเขา


เดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกัน 「เนื้อเพลง」 - COPTER

FEAT.3RD TILLY BIRDS | เดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกัน
เพราะเธอยังคิดถึงเขาทุกวัน
ถึงตัวเธอจะอยู่กับฉัน
แต่ใจเธออยู่กับเขา
ฉันควรเลิกหวังเรื่องเรา

ทุกครั้งที่เธอเสียใจเพราะเขาคนนั้น
เมื่อนั้น ฉันก็จะกลายเป็นคนที่สำคัญ
ให้ฉันเป็นที่ระบายทุกครั้ง เมื่อเธอเหงา
แม้เธอไม่เคยจะคิดอะไรกับเรื่องของเรา

*ทั้งๆที่รู้ว่าเธอมาหา เพียงเพราะน้ำตาเธอมันรินไหล
เธอพูดว่าเขาไม่เคยใส่ใจ


เธอพูดว่าเขาไม่ดีอย่างนั้น (ไม่ดีอย่างนั้น)
ไม่ดีอย่างนี้ (ไม่ดีอย่างนี้)
แต่ก็ไม่เลิกกับเขาสักที

**เดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกัน
เพราะเธอยังคิดถึงเขาทุกวัน
ถึงตัวเธอจะอยู่กับฉัน
แต่ใจเธออยู่กับเขา
ฉันควรเลิกหวังเรื่องเรา

ขอโทษที่ฉันคิดเองไปไกล
คิดไปว่าเธอมีใจให้ฉัน
ถึงเขาจะทำเธอเสียน้ำตา
แต่เธอก็รอให้เขาย้อนมาเสมอฉันได้แต่ปลอบเธอ และบอกเธอ
เดี๋ยวเขาก็มาง้อ
แต่ใจฉัน บอกเลย ว่าไม่เคย
อยากให้เขามาง้อ

เธอเจ็บจากเขาแค่ไหน
ฉันจะทำให้เธอหายดี
แต่ใจเธอรู้บ้างไหม
ฉันอยากให้เลิกกับเขาสักที

(ซ้ำ * , **)

เธอ มันไม่มีประโยชน์


ถ้าเขายังสำคัญ ไม่ต้องมาเจอฉันดีกว่า
ฉัน คงไม่มีประโยชน์
ไม่ต้องพูดอะไร
เธอเก็บไว้
พูดกับเขาดีกว่าไหม

(ซ้ำ *)

แต่เมื่อไรที่เธอเสียน้ำตา
จะอยู่ตรงนี้ รอเธอมองมาเสมอ