MENU

จากใจผู้สาวคนนี้ 「เนื้อเพลง」 - ไทบ้าน X BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้

「เนื้อเพลง」
จากใจผู้สาวคนนี้
ไทบ้าน X BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้TOP 1 ประเทศไทย


จากใจผู้สาวคนนี้ 「เนื้อเพลง」 - ไทบ้าน X BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้

「เนื้อเพลง」
จากใจผู้สาวคนนี้
ไทบ้าน X BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้

ดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น?
มันเป็นงานรื่นเริงที่กำลังมาดู
 
นำทุกคนมา
เรียกคนกลับบ้าน
เพื่อนที่บ้าบอที่สุด
โทรหาพวก
ทุกคนบนถนน
หันหัว


เสื้อผ้าสีสันสดใส
ด้วยจิตวิญญาณที่ถูกล้าง
 
ใส่ไว้ในกลุ่มที่หนังกำลังกิน
ว่าเมื่อเธอผ่านทุกคนไป
ทุกคนจะ
ทุกคนจะ
ทุกคนจะ
 
ส่งจูบ
มันทำให้ปากฉันเปียก
ความรักกำลังทำมัน
มันเดือดในเดือนกุมภาพันธ์ของฉัน
เจ้าของใจของฉัน


นี่คือการร้าวคอนกรีตของพื้น
 
ส่งจูบ
มันทำให้ปากฉันเปียก
ความรักกำลังทำมัน
มันเดือดในเดือนกุมภาพันธ์ของฉัน
เจ้าของใจของฉัน
นี่คือการร้าวคอนกรีตของพื้น
 
Aê, aê, aê, aê
มาดูมาดู
ใช่แล้ว
 
Aê, aê, aê, aê


มาดูมาดู
ใช่แล้ว

จากใจผู้สาวคนนี้, จากใจผู้สาวคนนี้
จากใจผู้สาวคนนี้, จากใจผู้สาวคนนี้
จากใจผู้สาวคนนี้, จากใจผู้สาวคนนี้
จากใจผู้สาวคนนี้, จากใจผู้สาวคนนี้

จากใจผู้สาวคนนี้, จากใจผู้สาวคนนี้
จากใจผู้สาวคนนี้, จากใจผู้สาวคนนี้
จากใจผู้สาวคนนี้, จากใจผู้สาวคนนี้
จากใจผู้สาวคนนี้, จากใจผู้สาวคนนี้